1980

Místní lidová kniha je stále ještě umístěná v malém domku vedle MNV - v domku č.p. 70. Knihovnu i v tomto roce vedou sestry Krieglerovy. V knihovně je celkem 1878 knih, z toho 203 pro děti. Bylo půjčeno 1495 knih, z toho dětem 716. Časopisů bylo půjčeno 156, z toho pro děti 50 kusů. Knihy si přišlo vypůjčit 85 čtenářů, z toho do 14 let věku jich bylo 36 a od 15 do 19 let bylo 16 osob.

1981

Místní lidová knihovna je ve V. Jesenici ještě stále umístěna v budově č.p. 70 vedle MNV. Spravují ji sestry Hana a Věra Krieglerovy. Knihovna obsahuje 1869 svazků, navštívilo ji 89 čtenářů, kteří si vypůjčili 1525 svazků a 535 časopisů. Připravuje se její přemístění do prostoru "Staré pošty". Ve Veselici mají knihovnu umístěnu v opraveném obecním domku, kde se o knihy stará Václav Hofman - důchodce.

1982

Máme dvě obecní knihovny - ve Velké Jesenici a ve Veselici. Ve V. Jesenici mají na starosti půjčování knih sestry Hana a Věra Krieglerovy, ve Veselici Václav Hofman č. 41. Naše knihovny spadají pod středisko knihovna Česká Skalice. Je to samostatný úsek a knihovnice jsou nejen metodicky vedeny Okresní knihovnou, ale i odměňovány systémem odpracovaných hodin. Odměny jsou podstatně vyšší, než byl dřívější paušál z rozpočtu MNV. Knihy jsou v nevyhovujících podmínkách. Ve Velké Jesenici se připravuje nová místnost v č.p. 102. Ve Veselici dojde ke zrušení knihovny, protože zájem čtenářů podstatně klesá v důsledku vyklidňování této osady. Dále není náhrada za dosavadního knihovníka a vlhké prostředí knihám neprospívá. Knihy se půjčují v obou knihovnách jedenkrát týdně. Obměnu knih zajišťuje Okresní knihovna Náchod. Dodatečně několik čísel z činnosti MLK. Celkem vypůjčeno 1844 knih 809 časopisů (Květy, Svět socialismu, Žena a móda, Nový čas, Sedmička a Pionýr). Počet svazků 1496. Celkem 92 čtenářů. Z toho 36 do 14 let, 14 od 15 do 19 let.

1983

Rada schválila dekretem novou knihovnici ve Veselici s. Stanislavu Mačkovou z č.p. 15. V místní knihovně pracuje nová knihovnice s. Milada Králová z č. 138. Knihy jsou nyní uloženy v nově upravené místnosti v agitačním středisku v č.p. 102. K 31. 12. 1983 byl stav knižního fondu 1288 svazků. V průběhu roku bylo vyřazeno 208 knih. Počet výpůjček byl 1772 knih, 1207 časopisů, 311 knih z LK v České Skalici. Knihovnu navštívilo 103 čtenářů.

Zavřít okno