1970

V naší obecní knihovně, která je umístěná v domku č.p. 70 vedle budovy Národního výboru, je knihovníkem mladý člověk v současné době zednický učeň - Jan Runštuk. Do knihovny letos koupili tři knížky a mají celkem 1450 svazků. Letos bylo půjčeno 148 svazků 57mi návštěvníkům knihovny.

1971

Výsledky činnosti naší Místní lidové knihovny, kterou spravuje Jenda Runštuk, učeň, jsou následující: Počet čtenářů se zvýšil o 3 a je jich tedy 62. Počet návštěvníků MLK byl 21 a ti si vypůjčili 56 svazků. V knihovně přibylo letos 6 svazků, takže celkem má 1574 svazků.

1974

Mladá knihovnice v místní lidové knihovně Hana Krieglerová půjčila místním občanům v tomto roce 249 knih. Bylo to 20 čtenářů, z toho 5 čtenářů mladších 15 let. Knihovna obsahuje 1642 svazků.

1975

Naše obecní knihovna, zvaná Místní lidová knihovna, je stále ještě umístěna v malém domku vedle domu č.p. 138, kde je umístěna úřadovna MNV. Knihovnicí je mladá pracovnice Věra Krieglerová - pomáhá jí sestra Hana. Půjčovní doba je v neděli dopoledne v zimním období. V letních měsících se knihy nepůjčují. V současné době má knihovna 1686 svazků. V tomto roce bylo vypůjčeno celkem 504 knih a časopisů. Půjčuje si 41 čtenářů, z toho 8 čtenářů ve stáří do 15 let. Je zde příslib MNV, že po vybudování nového objektu budovy spojů = pošty, se uvolní dosavadní místnosti pošty a tam se mimo jiné přemístí i naše knihovna.

1976

Naše obecní knihovna byla letos umístěna stále ještě na starém místě - v malém domku vedle MNV. Činnost v knihovně, vedené knihovnicí Věrou Krieglerovou, za pomoci sestry Hany, byla letos úspěšnější než loni. Knihovna má nyní 1749 knih, to je přírůstek o 63 svazků. Čtenáři si vypůjčili 543 knih a časopisů, tj. o 39 svazků více než loni. Také čtenářů bylo letos o 6 více než loni - tedy celkem 47 osob. Z toho bylo 19 čtenářů z mládeže do 15 let opět o 11 více než loni. Půjčovní doba je čtvrtek.

1977

Knihovnice Místní lidové knihovny má ve správě celkem 1817 svazků knih. V roce 1977 si chodilo vypůjčovat 71 čtenářů, celkem si vypůjčili 718 svazků.

1978

V roce 1978 měla knihovna 1854 svazků. Čtenářů bylo 71 z toho 21 čtenářů do 14 let a 8 čtenářů ve věku od 15 do 19 let. Knihovnu navštívili 367krát. Bylo půjčeno 550 knih pro dospělé, 344 knih pro mládež a 199 časopisů. Knihovnicí je Věra Krieglerová, pomáhá jí její sestra Hana a ve Veselici je knihovníkem Václav Hofman.

1979

Místní knihovna je umístěna na dvou stanovištích. Ve Velké Jesenici ji vedou Hana a Věra Krieglerovi. Funkci zastávají velmi svědomitě. Mají pravidelné hodiny pro půjčování a styk se čtenáři. Pečlivě se o knihy starají a podle potřeb a rozhodnutí rady MNV doplňují stavy knih. Do zájmů o knihy zapojují i další mládež. Připravily relaci pro místní rozhlas k popularizování knih a získávání čtenářů. Knihovna je stále ještě umístěna ve starém domku č.p. 70 vedle MNV, kde místnost nevyhovuje ani prostorově ani vzhledově. Je počítáno s přestěhováním knihovny do objektu staré pošty, po jejím uvolnění. Počet čtenářů byl 93 osob, z toho 33 osob ve stáří do 14 let a 14 osob ve stáří od 15 do 19 let. Tito čtenáři navštívili knihovnu 491krát a vypůjčili si 1354 knih a 370 časopisů. V knihovně je 1882 knih, z toho 1521 pro dospělé, 204 pro děti do 14 let 157 je naučná literatura. Knihovnu ve Veselici vede Václav Hofman.

Zavřít okno