1961

26. března zemřel František Lukášek zaměstnanec ČSD ve výslužbě č.p. 50 po delší těžké nemoci. Byl dlouholetým knihovníkem obecní veřejné knihovny. Byl stár 70 roků.

1962

Na dobrodružnou cestu za poznáním vyvedly člověka písmena prvního školního slabikáře. Při poznání ceny písma a tisku, již ve školních letech leckterý chytrý žáček již chtěl vědět více a opatřoval v knihkupectví různé brožury dle jeho chuti. Byly to črty cestopisné, dějepisné, zábavné ale i někdy dobrodružné. V mysli si porovnával, třídil a zmocňoval se tak světa, který se vejde do stránek knihy. Potom již bral na pomoc knihy z veřejné knihovny nebo leckde ze Čtenářské Besedy. Knihy tyto byly pro každého a nemuselo se na ně od jednotlivce často vynakládat dosti velké obnosy. U nás v obci je také pěkná veřejná knihovna s velkým počtem svazků a s velkým okruhem čtenářů. Staral se o ní velmi pečlivě knihovník František Lukášek nádražní dělník ve výslužbě z naší obce č.p. 50. Před dvěma léty zemřel a knihovna osiřela. Žádný se o ní nestaral. Dokonce překážela v místnosti a tak Místní Národní Výbor ji vystěhoval do skladiště nábytku v bývalém tanečním sále hostince Ladislava Pouznara, kde byla odsouzena nepovšimnuta celá zaprášená a rozházená k nečinosti. Za ta dvě léta se nepodařilo Radě Místního Národního Výboru najít schopného člověka, který by ji uvedl do chodu. Ani pensionovaný řiditel zdejší školy Karel Tylš se toho nechopil a neprojevil ani iniciativu nějak z této situace knihovnu vytáhnout. A tak místní čtenáři si půjčují knihy své, jeden druhému by si tak ukrátili zimní dlouhý večer. Až letos se této situace chopili dva chlapci Pionýři: Josef Míl žák devítiletky a Zdeněk Spůra z téže školy syn zdejšího družstevníka. Vynutili si na předsedovi Patzákovi patřičnou místnost, kterou jim M.N.V. uvolnil v zasedací síni. Knihovnu tam přestěhovali, vše očistili, krásně podle pořadí urovnali a na podzim tohoto roku jednoho dne místní rozhlas vyzýval občany, že se každou neděli jako se to dělo dříve, půjčují zase knihy čtenářům a to od 9. do 11. hodin. Byla to záhadná otázka každého: Kdo pak to nám bude asi knížky půjčovati. Při vchodu byli všichni překvapeni. A tak celá čest chlapcům Pionýrům za dobrý skutek.

1965

Dobře prováděnou kulturní akcí ve Velké Jesenici je činnost Místní lidové knihovny. Tato obsahuje ke konci roku 1965 celkem 1105 knih. Za letošní rok přibylo 78 svazků. Čtenář si může vypůjčit literaturu různých oborů, jako zemědělskou, technickou, politickou i krásnou. Najdou zde vhodnou knížku jak děti, tak i mládež i dospělí. Půjčuje se každou neděli dopoledne. Za uplynulý rok 1965 si 60 čtenářů vypůjčilo 1080 svazků. Z těch 60 čtenářů je 10 mladých. Knihovnu vede od roku 1963 žák devítiletky - 9. ročníku - Josef Míl, kterému pomáhají Jiří Lukášek č.p. 50 žák 7. třídy a Jaroslav Kmoníček žák 6. třídy. Knihovna je umístěna v budově č.p. 138 - MNV.

1967

Knihovna obsahuje ku konci roku 1450 svazků. Od počátku roku bylo nakoupeno 54 svazků. Knihovnu navštěvuje 70 čtenářů, z čehož je 15 mladých do 15 let, kteří vypůjčili celkem 50 svazků. Knihovnu nadále vede, novinky na knižním trhu sleduje a knihy nakupuje a tyto pak půjčuje nadále knihovník - student - Josef Míl. Pomáhají mu Jiří Lukášek, žák ZDŠ. Půjčuje se v neděli dopoledne.

1968

Místní lidová knihovna je již od roku 1965 umístěna v č.p. 70 vedle MNV. Dříve byla přímo v budově MNV. Knihovníkem je nadále student Josef Míl. Pomáhá mu Jaroslav Kmoníček ml. Jiří Lukášek z č.p. 50 pomáhal až do odchodu na studie. Knihovna měla během roku přírůstek 30 svazků a má nyní celkem 1480 svazků. Do knihovny chodilo během výpůjčního období, tj. od ledna do dubna a pak v listopadu a prosinci, 42 čtenářů, z čehož bylo 8 mládeže do 15 let. Vypůjčili si celkem 1480 svazků různé literatury.

1969

Místní lidovou knihovnu navštívilo v tomto roce 20 čtenářů, z toho 10 z řad mládeže, kteří si vypůjčili 284 knih. Knihovna má 1203 svazků. Za rok přibylo 30 svazků.

Zavřít okno