1927

V roce 1927 zvolen ve volbách starostou obce Jan Macek. Bylo položeno nové potrubí u "Bydláku" a provedena oprava cest přes Volovku a v "Hájku". Obecní knihovna, která je umístěna v hostinci pana Jirsáka, čítá v té době 85 svazků.

1929

V roce 1929 byl opraven kříž ve Volovce a cesta přes Volovku a k Vinici. V tomto roce je v knihovně 119 svazků, byla velká zima a zuřila vichřice.

1950

Dle sčítání 1. března bylo v obci 114 obyvatel. Obecní knihovna má 334 svazků-vyřazeno bylo 50 svazků.

1951

V roce 1951 měla obec 86 obyvatel. Od tohoto roku řídí Státní statek Nová Dvůr Vladimír Zamlet za spolupráce Josefa Bohdaského a Václava Duška. Novému Dvoru byly přiděleny pozemky a jeho výměra je 82.80 ha.

1952

V roce 1952 bylo ve vsi s Novým Dvorem 114 obyvatel - ve Dvoře bylo 22 deputátníků. 8. října vypukl v Novém Dvoře požár. Hořely kůlny, ve kterých byli ustájeni vepři. Shořela 1 mlátička a 26 chovných prasniček. 12. července pořádán Svazem české mládeže a Místním národním výborem v obci letní karneval. Parket byl zřízen na návsi proti č.p. 4 a 5. Byla to první slavnost ve Volovce za 65 let. Správcem Dvora je Václav Valtra.

1953

V roce 1953 je v obci 118 obyvatel, knihovna má 350 svazků.

1956

Veřejná obecní knihovna obce Velká Jesenice byla dlouhý čas umístěna v naší obecné škole, kdež měla stánek v prvém patře, kdež byla přepažena chodba. Knihovníka tenkrát zastával řídící učitel Václav Šrám až do roku 1949. Od 1. listopadu 1949 byl Místním národním výborem pověřen za vedení Lidové knihovny soudruh František Lukášek jako důchodce železničních zaměstnanců. Knihovnu převzal v měsíci listopadu, ale i přes veškeré potíže s převzetím (bylo se musiti zavést nové záznamy, nové reorganizace registrace knih atd.) začalo se půjčováním knih asi v polovině prosince toho roku. K 1. lednu 1949 přibylo 6 vzácných svazků a koncem toho roku bylo v Lidové knihovně 837 svazků. Počet čtenářů toho roku byl 20. K 1. lednu 1950 bylo z těch 837 děl vyřazeno vyšší složkou z Okresního Národního výboru 377 svazků ze závadnou minulostí vzhledem k vedení strany KSČ. Za rok 1950 bylo koupeno nových 55 různých děl a dar od místní Jednoty čtenářů rozmnožil Lidovou knihovnu o dalších 35 svazků. Tedy na konec roku byl konečný stav knihovny 550 svazků různých děl. Náš knihovník si vzal závazek, že do 1. října roku 1950 dá do vzorného pořádku, poněvadž celá Lidová knihovna se přestěhovala do místností Místního Národního výboru, při čemž ochotně pomáhali žáci zdejší Národní školy. A tak mohl náš knihovník již 1. listopadu začít s propůjčováním knih z nově přemístěné knihovny dychtivým čtenářům. Knihy půjčují se každou neděli od 1. listopadu do konce března od 9 hodin do 10 hodin dopoledne. Pro tuto nově zřízenou knihovnu zakoupil Místní Národní výbor nové moderní skříně, takže je radost pohledět na krásně srovnané svazky. Že Místní Národní výbor si vzal za své uvést do provozu Lidovou knihovnu svědčí další zápis, že Místní Národní výbor věnoval na nákupy nových knih částku 5.000 Kč. V knihovně najde čtenář knihy zábavné, poučné, zemědělské svazky, politické a i sportovní, takže se stav rozmnožuje nejen knih, ale i čtenářů.

Zavřít okno