Home - knihovna Velká Jesenice Historie knihovny Pověsti Odkazy Akce Fotografie
knihovna Velká Jesenice
Služby knihovny
Ceny
Kdy & kde
Kontakty
  
 

 

   

Historie knihovny

  
   

Ze starých pramenů jsme vyčetli a citovali doslovně: 

"Knihovna r. 1869 přičiněním P. Vácslava Uhlíře zřízená čítá 1172 děl v 1331 svazcích".

Knihovna v kronice:

Úvod od bývalého kronikáře: 
„Po zesnulém kronikáři Josefu Lukáškovi převzal vedení Pamětní knihy zdejší rolník Karel Linhart. Leč při zřízení u nás Protektorátu nesmělo se dále kniha tato vésti. Český archiv v Praze knihy odebral k uchování , nebo v některých obcích zaslali jen opisy svých knih a originály si schovaly ale pro neodbornost uchování se jim tyto zkazily částečně nebo zcela. V roce 1949 byl jsem místním národním výborem pověřen vedením této knihy já František Šafář chalupník z V. Jesenice č. 74. Mám pouze vzdělání na místní obecné škole. Tehdáž byla ještě školou čtyřtřídní a tak vám zápisy budu podávati dle mých možných slohových sil.“
  

   
  • 1927 - 1959
  • 1960 - 1969
  • 1970 - 1979
  • 1980 - 1983
    Další roky zatím nejsou k dispozici ale časem se budu snažit doplnit zbývající léta.