Home - knihovna Velká Jesenice Historie knihovny Pověsti Odkazy Akce Fotografie
knihovna Velká Jesenice
Služby knihovny
Ceny
Kdy & kde
Kontakty
  
 

 

Rok 2005 v knihovně

LISTOPAD a PROSINEC

  Listopad a prosinec již proběhly v duchu podzimní a následně zimní výzdoby a atmosféry.
  
ŘÍJEN
K Týdnu knihoven dostaly webové stránky nový modernější vzhled. Jak se zalíbily si přečtěte v časopise Ikaros.
  
Uspořádali jsme setkání Velkého Čecha ( pana starosty) s malými Čechy ( mladými návštěvníky knihovny). 
  
PRÁZDNINY
Naše knihovna prošla v létě malou rekonstrukcí, vymalovalo se a položila nová podlahová krytina. Při této příležitosti jsme také přestavěli nábytek a udělali novou výzdobu knihovny. Ráda bych zde poděkovala všem pomocníkům a jmenovitě obzvlášť Kateřině Jeništové a Blaženě Slezákové za jejich nápady a čas. Výsledek si můžete prohlédnout na stránce s fotografiemi.
  
ČERVEN
Knihovnu navštívily děti z místní mateřské školky, kde pro ně byla uspořádána krátká beseda a děti si mohly sami vyzkoušet jak se přihlásit a jak si půjčovat. Nakonec si všechny i s paní učitelkou odnesly malé dárky za dobrou spolupráci a pěknou výzdobu chodby vedoucí do knihovny.
  
KVĚTEN
Došlo k výměně osvětlení. Staré zářivky byly nahrazeny moderními a lepšími. Tímto se přišlo i s nápadem po dlouhé době vymalovat.
  
ÚNOR
K celostátně vyhlášené akci BMI (Březen měsíc internetu) jsme zprovoznili naše první webové stránky 
  

Obecní knihovna ve Velké Jesenici vypsala literární sbírku na téma Jesenické strašení aneb i v Jesenici máme strašidla. Slavnostní ocenění proběhlo v červnu, kde každý malý literát dostal dárek a následovala za odměnu návštěva Muzea Boženy Němcové v České Skalici, kde se nám věnoval sám pan ředitel.
A jak to všechno dopadlo se nyní můžete přesvědčit sami. Knihovna ve Velké Jesenici děkuje všem, kteří jakkoli přispěli nebo pomohli s uskutečněním této sbírky.

  
A ještě dopis Lenky Lanczové k Jesnickému strašení:
Milá paní kolegyně knihovnice, díky za pozvání do Vaší knihovny, těší mě, že se i ve východních Čechách moje knížky těší oblibě! To je super. Prozatím jich vyšlo celkem 41, jejich seznam, obálky atd. najdete na mých stránkách na www.lanczova.cz a ani číslo 41 není konečné, na letošek plánuji stejně jako vloni hned tři novinky.
Ale zpátky k té případné besedě. Musela jsem je drasticky omezit, protože jednak jsem už nestíhala nic víc a jednak už zase dva roky mám v knihovně plný úvazek. Předtím byl jen na tři dny v týdnu, tudíž jsem ty dva zbývající dny věnovala besedám. Jezdím málo, ale občas přece, a to pouze za cestovné. Samozřejmě při dnešních cenách nafty a vzdálenosti i cesťák vyjde na pár stovek, takže je lepší spojit besedy dvě, aby se knihovny mohly o cestovné podělit. Takhle předem Vám ale žádný termín neslíbím, netuším, jak to bude na jaře, každopádně pokud se změní něco k lepšímu a budu moct vyrazit, ozvala bych se Vám a domluvily bychom se případně na konci května nebo do první půlky června. Mějte se zatím moc fajn a pozdravujte čtenářky!

S pozdravem Lenka Lanczová

  
LEDEN
Začínáme půjčovat automatizovaným systémem LANius přes počítač namísto klasických kapes
  

Rok 2004 v knihovně

  
Ve středu 22.12.2004 se v naší knihovně uskutečnilo vánoční nadělování. Od sponzorů jsme získali řadu pěkných dárků, které jsme rozdali všem čtenářům, kteří přišli. Vánoční atmosféru dokreslil ozdobený vánoční stromeček a od firmy PEKO Česká Skalice jsme dostali vánočky a vánoční cukroví, které si mohl každý nabídnout. Dárky dostávali čtenáři za věrnost a přízeň, jež knihovně prokazují. Všem se dárky i vánoční nálada líbili a projevili přání, aby se to opakovalo častěji. Vánočky a cukroví zmizely do posledního drobečku, takže doufáme, že si naši příznivci odnesli slavnostní náladu domů a zachovají nám přízeň i v dalším roce (a to nejen kvůli pohoštění).

Další fotografie z vánoční výzdoby knihovny